Grupa

Zapraszamy do udziału w ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości
2019-10-29
Syndyk masy upadłości POLBUD SA w Bielsku Podlaskim w upadłości likwidacyjnej zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym
z obowiązkiem wniesienia wadium na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym, księga wieczysta o numerze BI1P/00054512/7.
więcej
Zapraszamy do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym znaków towarowych
2019-10-29
Syndyk Masy Upadłości POLBUD S.A. w Bielsku Podlaskim w upadłości likwidacyjnej zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż należących do Upadłego wartości niematerialnych i prawnych w postaci
znaków towarowych.
więcej
Zapraszamy do udziału w ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości
2019-05-21
Syndyk masy upadłości POLBUD SA w Bielsku Podlaskim w upadłości likwidacyjnej zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym
z obowiązkiem wniesienia wadium na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym, księga wieczysta o numerze BI1P/00054512/7.
więcej


               
2010 - 2021 POLBUD S.A. ul. Żwirki i Wigury 61 17-100 Bielsk Podlaski +48 85 / 730 59 01 polbud@polbud.com.pl
Strona używa cookies.
Adres wydrukowanej strony: http://www.polbud.com.pl/Wydrukowano dnia 27-01-2021Polbud S.A.2010 - 2021